Kujdestar i besueshëm i pemishtes suaj

Prodhojmë tre lloje të kolonave me teknologjinë më të fundit

Prodhimi

Linja teknologjike moderne e prodhimit mundëson prodhimin e tri llojeve të shtyllave - qendrore, anësore dhe këndore. Prodhimi kryhet në objektin e prodhimit me hapësirë prej mbi 3000 m2, pranë të cilit ndodhen platotë e gjerë për ruajtjen dhe shpërndarjen e elementeve. Në procesin e maturimit të betonit në kallëpe me pajisje të veçanta hiqen tehet e mprehta që redukton dëmtimin e rrjetit në operacion. Përmes procesit automatik të prerjes klienti është në gjendje të marrë shtyllat me gjatësi të kërkuara. Paratendosja bëhet me kabllo me cilësi të lartë me ngjitje të përmirësuar. Në të gjitha fazat e prodhimit, të cilat janë të kontrolluara, konsideratë do t'i jepet produktit dhe karakteristikave të tij teknike dhe atyre të eksploatimit.

Të gjithë komponentët prej të cilëve përbëhet shtylla janë certifikuar për cilësi.

Mbroni pemishten, vreshtat tuaja...

71 x 80 mm

Parasheh instalimin e 4 kabllove për tela për tërheqje me 3 dimensione nga 2,25 secili, për përdorim në pemishte dhe vreshta.

96 x 118 mm

Parasheh instalimin e 6 kabllove për tela për tërheqje me 3 dimensione nga 2,25 secili, për përdorim në pemishte dhe vreshta.

133 x 140 mm

Parasheh instalimin e 12 kabllove për tela për tërheqje me 3 dimensione nga 2,25 secili, për përdorim në pemishte dhe vreshta.

Shihni galerinë

Ne mbështesim fermerët që duan të modernizojnë pemishtet dhe vreshtat e tyre, e gjithë kjo në mënyrë që të rritet siguria e pronës së tyre nga fatkeqësitë natyrore.

Cilësia

Ne mbështesim fermerët që duan të modernizojnë pemishtet dhe vreshtat e tyre, e gjithë kjo në mënyrë që të rritet siguria e pronës së tyre nga fatkeqësitë natyrore.

Të mbesim në kontakt

Ekipi ynë i ekspertëve është në dispozicion për këshilla mbi mënyrën më të mirë për të mbrojtur pemishten tuaj. Mos ngurroni të na kontaktoni.

Kontaktirajte nas