Letač prefabrikacija d.o.o.

Kujdestar i besueshëm i pemishtes suaj

Misioni

Ne përpiqemi që të mbetemi lider në Evropën Juglindore në prodhimin e shtyllave të parapërgatitura nga betoni për rrjetat për mbrojtje nga breshëri. Përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me përdoruesit fundor duam të bëhemi shtyllë e fermerëve në sigurimin e pemishteve dhe vreshtave tw tyre.

Produktet

Linja teknologjike moderne e prodhimit mundëson prodhimin e tri llojeve tw shtyllave - qendrore, anësore dhe këndore. Prodhimi kryhet në objektin e prodhimit me hapësirë prej mbi 3000 m2, pranë të cilit ndodhen platotë e gjerë për ruajtjen dhe shpërndarjen e elementeve.

Shiheni produktet

Mbroni pemishten, vreshtat tuaja...

Vlerat

Duam që të punojmë së bashku me klientët tanë që të zhvillojmë marrëdhënie afat-gjatë biznesore që do të bazohet në cilësi dhe besueshmëri, si dhe mbështetje dhe shërbim në çdo rast.

Bashkëpunimi

Duam që të punojmë së bashku me klientët tanë që të zhvillojmë marrëdhënie afat-gjatë biznesore që do të bazohet në cilësi dhe besueshmëri, si dhe mbështetje dhe shërbim në çdo rast.

Kontaktirajte nas

Cilësia

Shtyllat e parapërgatitura prodhohen në linjën e teknologjisë moderne të produktivitetit të lartë, e cila garanton produkte me cilësi të lartë dhe cilësi në prodhim, duke ngritur në një nivel të ri standardet e deritashme të arritura të cilësisë.

Në bashkëpunim me Institutin për testimin "IMS" është zhvilluar sistemi i kontrollit për të gjitha fazat e prokurimit të materialit bazë, si dhe vetë prodhimit aktual. Kualiteti i lartë i betonit, sistemi i avullimit dhe vibrimit garantojnë besueshmërinë e produktit në pemishte dhe pandryshueshmërinë e karakteristikave teknike të periudhës së shfrytëzimit. Shtyllat e parapërgatitura të shtrënguara kanë performancë të lartë - kur është fjala për elasticitet, rezistencë ndaj temperaturave të larta dhe të ulëta, formë të rregullt gjeometrike dhe saktësi dimensionale.

Kualiteti i lartë i betonit është fituar në bashkëpunim me furnizuesit e lëndëve të para, me receta posaçërisht të përgatitura të betonit, duke përdorur aditivët dhe çimenton me cilësi të lartë dhe ndarje zhavorri me pastërti të lartë. Kabllot për tërheqje paraprake, përmbajtja e lartë e karbonit, me origjinë nga Bashkimi Europian dhe si të tillë garantojnë elasticitet maksimal dhe rezistencë të kolonave të parapërgatitura gjatë instalimit dhe gjatë përdorimit.