Me çfarë merremi ne?

Mbroni pemishten, vreshtat tuaja...

Prodhimi i shtyllave të parapërgatitura të kualitetit superior

Linja teknologjike moderne e prodhimit mundëson prodhimin e tri llojeve të shtyllave - qendrore, anësore dhe këndore. Prodhimi kryhet në objektin e prodhimit me hapësirë prej mbi 3000 m2, pranë të cilit ndodhen platotë e gjerë për ruajtjen dhe shpërndarjen e elementeve. Në procesin e maturimit të betonit në kallëpe me pajisje të veçanta hiqen tehet e mprehta që redukton dëmtimin e rrjetit në operacion. Përmes procesit automatik të prerjes klienti është në gjendje të marrë shtyllat me gjatësi të kërkuara. Paratendosja bëhet me kabllo me cilësi të lartë me ngjitje të përmirësuar. Në të gjitha fazat e prodhimit, të cilat janë të kontrolluara, konsideratë do t'i jepet produktit dhe karakteristikave të tij teknike dhe atyre të eksploatimit.

Të gjithë komponentët të cilët përbëjnë shtyllën posedojnë certifikatë për kualitet.

Mbroni pemishten, vreshtat tuaja...

71 x 80 mm

Parasheh instalimin e 4 kabllove për tela për tërheqje me 3 dimensione nga 2,25 secili, për përdorim në pemishte dhe vreshta.

96 x 118 mm

Parasheh instalimin e 6 kabllove për tela për tërheqje me 3 dimensione nga 2,25 secili, për përdorim në pemishte dhe vreshta.

133 x 140 mm

Parasheh instalimin e 12 kabllove për tela për tërheqje me 3 dimensione nga 2,25 secili, për përdorim në pemishte dhe vreshta.

Cilësia

Shtyllat e parapërgatitura janë prodhuar në përputhje me teknologjitë moderne të produktivitetit të lartë, e cila garanton produkte me cilësi të lartë dhe cilësi në prodhim, duke ngritur në një nivel të ri standardet e arritura të deritashme të cilësisë.

Mësoni më shumë

Të mbesim në kontakt

Ekipi ynë i ekspertëve është në dispozicion për këshilla mbi mënyrën më të mirë për të mbrojtur pemishten tuaj. Mos ngurroni të na kontaktoni.

Na kontaktoni