Vlerat

Duam që të punojmë së bashku me klientët tanë që të zhvillojmë marrëdhënie afat-gjatë biznesore që do të bazohet në cilësi dhe besueshmëri, si dhe mbështetje dhe shërbim në çdo rast..

Kualiteti

Shtyllat e parapërgatitura prodhohen në linjën e teknologjisë moderne të produktivitetit të lartë, e cila garanton produkte me cilësi të lartë dhe cilësi në prodhim, duke ngritur në një nivel të ri standardet e deritashme të arritura të cilësisë.

Misioni

Ne përpiqemi që të mbetemi lider në Evropën Juglindore në prodhimin e shtyllave të parapërgatitura nga betoni për rrjetat për mbrojtje nga breshëri. Përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me përdoruesit fundor duam të bëhemi shtyllë e fermerëve në sigurimin e pemishteve dhe vreshtave tw tyre.

Produktet

Linja teknologjike moderne e prodhimit mundëson prodhimin e tri llojeve tw shtyllave - qendrore, anësore dhe këndore. Prodhimi kryhet në objektin e prodhimit me hapësirë prej mbi 3000 m2, pranë të cilit ndodhen platotë e gjerë për ruajtjen dhe shpërndarjen e elementeve.

Shiheni produktete

Mbroni pemishten, vreshtat tuaja...

Bashkëpunimi

Duam që të punojmë së bashku me klientët tanë që të zhvillojmë marrëdhënie afat-gjatë biznesore që do të bazohet në cilësi dhe besueshmëri, si dhe mbështetje dhe shërbim në çdo rast.

Kush jemi ne? Takojeni Letač!