Летач префабрикација д.о.о.

Сигурен чувар на Вашиот овоштарник

Мисија

Тежиме да останеме лидери во производството на префабрикувани бетонски столбови за противградна мрежа во Југоисточна Европа. Преку директна соработка со крајните корисници сакаме да развиеме долгорочна соработка која ќе се базира на квалитет и сигурност, како и на поддршка и услуга во секоја прилика.

Производи

Технолошки модерната производна линија овозможува производство на три врсти столбови – централни, рабни и аголни. Производството се врши во производниот објект на површина од преку 3.000 м2, околу кој се наоѓаат пространи плочници за депонирање и испорака на елементите.

Видете ги производите

Заштитете го својот овоштарник, виноград...

Вредности

Сакаме заедно со нашите клиенти да развиеме долгорочна деловна соработка која ќе се базира на квалитет и сигурност, као и на поддршка и услуга во секоја прилика.

Соработка

Сакаме заедно со нашите клиенти да развиеме долгорочна деловна соработка која ќе се базира на квалитет и сигурност, као и на поддршка и услуга во секоја прилика.

Контактирајте нè

Квалитет

Префабрикуваните столбови се произведуваат на технолошки модерна линија со голема продуктивност која гарантира висок квалитет на производството и производите, подигајќи ги на ново ниво досегашните стандарди за квалитет.

Во соработка со Институтот за испитување на материјали "ИМС" развиен е систем на контрола во сите фази на набавката на репроматријали и во самото производство. Високата марка на бетон и системот на запарување и вибрирање гарантираат сигурност на производите во овоштарникот и непроменливост на техничките карактеристики во периодот на експлоатација. Префабрикуваните преднапрегнати столбови имаат високи перфоманси - кога е во прашање елестичноста, отпорноста на високи и ниски температури, имаат правилни геометриски форми и точност на димензиите.

Високи марки на бетон се добиени во соработка со произведувачите на репроматеријал, по посебно подготвени рецептури за бетон, со адитиви и висококвалитетен цемент, као и со сепарација на песок со голема чистота. Каблите за пренапрегање, со голем процент на јаглерод, произведени се во Европската Унија и како такви гарантираат максимална еластичност и отпорност на префабрикуваните столбови при вградувањето и употребата.