Сигурен чувар на вашиот овоштарник

Произведуваме три врсти столбови со најсовремена технологија

Производство

Технолошки модерната производна линија овозможува производство на три врсти столбови – централни, рабни и аголни. Производството се врши во производниот објект на површина од преку 3.000 м2, околу кој се наоѓаат пространи плочници за депонирање и испорака на елементите. Во процесот на зреење на бетонот во калапи со посебна опрема се отстрануваат острите рабови, што ги намалува оштетувањата на мрежата при експлоатацијата. Во автоматскиот процес на сечење клиентот има можност да добие столбови со бараната должина. Преднапрегањето се врши со висококвалитетни кабли со подобрено прилепување. Во сите фази на производството, кои се контролирани, се води сметка за производот и неговите технички и екплоатациони карактеристики.

Сите компоненти од кои е составен столбот поседуваат сертификати за квалитет.

Заштитете го својот овоштарник, виноград...

71 x 80 mm

Предвидува вградба на 4 сајли за пренапрегање со 3 жици, секоја со димензии 2,25, се користи во овоштарниците и виноградите.

96 x 118 mm

Предвидува вградба на 6 сајли за пренапрегање со 3 жици, секоја со димензии 2,25, се користи во овоштарниците и виноградите.

133 x 140 mm

Предвидува вградба на 12 сајли за пренапрегање со 3 жици, секоја со димензии 2,25, се користи во овоштарниците и виноградите.

Погледнете ја галеријата

Ние сме им поддршка на земјоделците коишто сакаат да ги модернизираат своите овоштарници и виногради, со цел да се зголеми безбедноста на нивниот имот од елементарни непогоди.

Квалитет

Префабрикуваните столбови се произведуваат на технолошки модерна линија со голема продуктивност која гарантира висок квалитет на производството и производите, подигајќи ги на ново ниво досегашните стандарди за квалитет.

Да бидеме во контакт

Нашиот стручен тим Ви е на располагање за совет како на најдобар начин да го заштитете својот овоштарник. Бидете слободни да нè контактирате.

Контактирајте нè