Сигурен защитник за вашата овощна градина

Произвеждаме три вида стълбчета с най-съвременна технология

Производство

Технологически модерната производствена линия дава възможност за производство на три вида стълбчета - централни, периферни, ъглови. Производството става в обекта за производство с повърхност над 3.000м²,до който се намира и просторно плато за складиране на елементите и доставките. По време на процеса на „узряване“ на бетона, в специално оборудваните кълъписе премахватострите им ивици, което намалява ощетяването на мрежата по време на експлоатация. Чрез автоматичния процес на рязане, клиентът има възможност да получи стълбчета с исканата от него дължина. Предварителното оптягане се извършва с кабели с високо качество с подобрено прилепване. Във всички фази на производството, които се контролират, води се сметка за продукта и неговите технически и експлоатационни характеристики.

За всички компоненти от които се състои стълбът, притежава сертификати за качество.

Защитете своята овощна градина, лозе...

71 x 80 mm

Предвижда вграждането на 4кабела за предварително напрягане с 3 жици с размер 2,25 всяка, които се използват за овощните градини и лозята.

96 x 118 mm

Предвижда вграждането на 6 кабела за предварително напрягане с 3 жици с размер 2,25 всяка, които се използват за овощните градини,но и за лозята.

133 x 140 mm

Предвижда се вграждането на 12кабели за предварително напрягане с 3 жици с размер 2,25 всяка, а използва се като предно стъкло или ъглов стълб.

Погледайте галерията

Ние помагаме на селските стопани, които желаят да модернизират своите овощни градини и лозя, а всичко това с цел повишаване на безопасността за техните имоти отприродните бедствия.

Качество

Готовите за употреба бетонни стълбчета се произвеждат чрез технологическ модерна линия с голяма продуктивност, която гарантира високо качество на продуктите и качество при производството, при това повдигайки на ново равнище досега постигнатите стандарти за качество.

Да бъдем във връзка

Нашият тим от специалисти е на Ваше разположение за съвет, как по най-добър начин да защитите своята овощна градина. Можете свободно да се свържете с нас.

Свържете се с нас