Стойности

Желаем заедно с нашите клиенти да развием дългосрочно бизнес сътрудничество, което ще се основава на качеството и сигурността, както и на поддръжката и услугите при всяка възможност.

Качество

Готовите за употреба бетонни стълбчета се произвеждат с помощта на технологически модерна линия с голяма продуктивност, която гарантира високо качество на продуктите и качество при производството, при това повдигайки на ново равнище досега постигнатите стандарти за качество.

Мисия

Стремим се да останем лидери в Югоизточна Европа за производството на готови за употреба бетонни стълбчета за мрежи срещу градушки.Чрез директното си сътрудничество с крайните потребители желаем да бъдем основна поддръжка на селските стопани за сигурността на техните овощни градини и лозя.

Продукти

Технологически модерната производствена линия дава възможност за производството на три вида стълбчета – централни, периферни, ъглови. Производството се извършва в производствения обект с повърхност над 3.000 м², до който се намира и просторно плато за складиране на елементите и доставките.

Погледайте продуктите

Защитете своята овощна градина и лозе...

Сътрудничество

Желаем заедно с нашите клиенти да развиваме дългосрочно бизнес сътрудничество, което ще се основава на качество и сигурност, както и на поддръжката и услугите при всяка възможност.

Кои сме ние? Запознайте се с Летач!